Zuidkade 6
5462 CD Veghel
Nederland
Tel: +31 (0)413 38 09 80
Fax: +31 (0)413 35 13 65
E-Mail: international@bierensgroup.com
Web: www.bierensgroup.com
Meer informatie over incasso in andere landen:

Bierens Incasso in Engeland / Verenigd Koninkrijk

Het kan voor komen dat uw klanten die gevestigd zijn in Engeland of ergens anders in het Verenigd Koninkrijk niet of niet tijdig betalen. Van het MKB in het Verenigd Koninkrijk heeft 71% problemen met wanbetalers. Dat is voor u als ondernemer niet prettig. Bierens Incasso Advocaten kan hierin iets voor u betekenen. Zij hebben namelijk een aparte Engelse sectie.

De volgende stappen kunt u ondernemen als uw klant uit Engeland niet betaalt:

  • Aanmaning versturen: Betaalt uw Engelse klant niet binnen de afgesproken betalingstermijn, stuur dan meteen een aanmaning met daarin de volgende punten: betalingstermijn, specificatie van de vordering, aankondiging dat als er niet of niet tijdig wordt betaald de vordering uit handen wordt gegeven en dat zij de extra kosten die dan gemaakt worden verschuldigd zijn.
  • Vordering overdragen: Blijft een reactie op uw aanmaning uit, draag dan uw vordering over aan Bierens Incasso Advocaten. De Engelse sectie van Bierens in Amsterdam en Veghel zal na overdracht van uw vordering uw debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren in zijn/haar eigen taal. Als de debiteur dan nog niet betaalt binnen de gestelde termijn, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart.
  • Gerechtelijke procedure: In tegenstelling tot het Nederlandse rechtstelsel dat uit gaat van crediteurenbescherming, staat in het Engelse rechtsstelsel een neutrale aanpak voorop. Iedereen is gelijk onder de wet. Er bestaan twee mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen in Engeland, namelijk via een uitvoerige bodemprocedure of via een snelle Europese Betalingsbevelprocedure. De Engelse sectie adviseert u graag welke procedure voor u de beste optie is en draagt zorg voor de juiste afhandeling.
  • Beslagleggen en executeren: Binnen Engeland en Wales bestaat de mogelijkheid om de rechtbank toestemming te vragen voor het leggen van conservatoir beslag (”Freezing Injunction”). In de praktijk is beslagleggen echter aanmerkelijk ingewikkeld. Onze Engelse sectie weet precies hoe zij hierin moeten handelen net zoals bij het executeren van het vonnis.
  • Faillissement aanvragen: Op twee manieren kan een faillissement worden aangevraagd. Dit kan via een gerechtelijke sommatie (”Statutory Demand ”) of via het behalen van een vonnis voor de vordering. De procedure om een faillissement aan te vragen is vaak een laatste redmiddel. Het brengt hoge kosten met zich mee en kan slepend zijn. Daarnaast zal de rechter een debiteur pas failliet verklaren indien alle andere executiemiddelen zijn aangewend en er daarmee geen resultaat is behaald.

Incassokosten
In Engeland mogen de incassokosten op de debiteur verhaald worden. Echter worden de buitengerechtelijke incassokosten beperkt tot een maximum van £100.00.

Advies over incasso’s en/of procederen in Engeland
Wilt u meer weten over incasso’s en/of procederen in Engeland? Lees dan verder op onze incasso Engeland pagina of neem dan contact op met onze Engelse sectie via tel. +31(0)20 312 11 00 of stuur een e-mail naar international@bierensgroup.com.

Meer over incasso Engeland / Verenigd Koninkrijk >>